HUR KAN VI BE FÖR DIG?

Vår längtan är att få bry oss om dig genom våra böner.

Låt oss få veta vad vi kan be för genom att fylla i ett anonymt böne-formulär.